Lịch Việt | Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng“Lịch Việt” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Phát triển Lịch Việt (Lịch Việt) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.
1. Cập nhật
Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Lịch Việt, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://lichviet.app/dieu-khoan-su-dung
Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng
Lịch Việt là ứng dụng cẩm nang văn hoá giải trí, giúp bạn tra cứu nhanh ngày m - Dương, tạo, đồng bộ và tìm kiếm sự kiện trên tất cả các thiết bị bạn đăng nhập, cũng như tìm hiểu nhiều thông tin, kiến thức hữu ích về Văn hoá, lịch sử, sự kiện hay theo chủ đề,...
3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng
Ứng Dụng này được phát triển bởi PPCLink và sở hữu bởi Lịch Việt, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan(nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Lịch Việt và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Lịch Việt.
4. Tài Khoản
Để sử dụng Ứng Dụng bạn không cần phải lập tài khoản trực tuyến. Tuy nhiên để đăng ký sử dụng các dịch vụ nâng cao hay truy cập vào một số tính năng khác cần định danh, bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Lịch Việt, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
5. Quyển sử dụng tài nguyên ứng dụng
Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Lịch Việt.
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba(tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng(bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Lịch Việt, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Lịch Việt;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Lịch Việt trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.
6. Xử Lý Vi Phạm
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Lịch Việt có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Lịch Việt và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.
7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin
(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại,(2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý,(3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ,(4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Lịch Việt về việc truy cập này.
(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn
 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản Lịch Việt mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;
 • Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.
(c) Nội dung của bạn bao gồm các thông tin liên lạc của bạn với người khác, bài viết hoặc phản hồi của bạn được gửi đến Lịch Việt, tên người dùng của bạn, các hình ảnh, tài liệu, tệp âm thanh, sản phẩm kỹ thuật số, video và các tệp tin của bạn. Trong phạm vi cần thiết để cung cấp các phần mềm và dịch vụ cho bạn và những người khác, để bảo vệ bạn và các dịch vụ, cũng như để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Lịch Việt, bạn cho phép PPCLNK để sử dụng nội dung của bạn hoàn toàn miễn phí trên các phần mềm và dịch vụ của Lịch Việt trên phạm vi toàn thế giới; bao gồm quyền sao chép, lưu trữ, di chuyển, định dạng lại, hiển thị, chỉnh sửa, tạo ra tác phẩm phái sinh, và phân phối thông qua các công cụ truyền thông.
8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin
Lịch Việt sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Lịch Việt hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9. Gói đăng ký và thanh toán
9.1. Gói đăng ký.

Chúng tôi có thể mang đến cho bạn cơ hội mua gói đăng ký cung cấp quyền truy cập vào một số nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian được chỉ định. Gói đăng ký sẽ tiếp tục vô thời hạn. Chúng tôi sẽ thường xuyên tự động tính phí duy trì cho bạn cho đến khi bạn hủy. Chúng tôi sẽ giải thích về phí duy trì, tần suất thanh toán và cách hủy trước khi bạn mua.

9.2. Một số nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có trong gói đăng ký có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi giới thiệu tính năng mới, phát triển sản phẩm hiện có và đôi khi là loại bỏ các tính năng không hoạt động theo kế hoạch. Các tính năng và nội dung trong Ứng dụng có thể khác nhau theo quốc gia, ngôn ngữ, cửa hàng liên quan, phiên bản hoặc thiết bị. Qua việc truy cập Lịch Việt, bạn đồng ý rằng việc bạn mua gói đăng ký không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai hay phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố công khai bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào cũng như nhận xét của Lịch Việt về chức năng hoặc tính năng đó.

9.3. Ứng dụng Lịch Việt được cung cấp qua các nhà điều hành nền tảng bên thứ ba App Store của Apple và Cửa hàng Google Play. Do đó, khi mua, bạn có thể giao kết thêm một hợp đồng riêng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tương ứng cung cấp cửa hàng ứng dụng. Điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp này có thể được áp dụng. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tương ứng, bạn có thể cần thực hiện quyền hủy và thu hồi với những nhà cung cấp dịch vụ này.

9.4. Thanh toán.

Bạn có thể mua gói đăng ký trực tiếp từ Lịch Việt hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách trả trước phí đăng ký cộng thuế áp dụng theo khoảng thời gian định kỳ được thông báo cho bạn trước khi mua.

9.5. Thời gian dùng thử.

Một số gói đăng ký của chúng tôi bao gồm thời gian dùng thử để bạn có thể trải nghiệm ứng dụng trong một khoảng thời gian cụ thể mà không mất phí hoặc với mức giá giảm (“Thời gian dùng thử”). Thời gian dùng thử sẽ tự động chuyển đổi thành gói đăng ký trả phí duy trì khi thời hạn dùng thử kết thúc. Để tránh bị thu phí, bạn phải hủy gói đăng ký trước khi thời hạn dùng thử kết thúc. Vui lòng xem kỹ tất cả các điều khoản áp dụng trước khi bạn đăng ký Thời gian dùng thử.

9.6. Thay đổi về giá và thuế.

Đôi khi Lịch Việt có thể thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký, kể cả phí đăng ký định kỳ, và sẽ thông báo trước cho bạn mọi thay đổi về giá. Thay đổi về giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu kỳ tiếp theo của gói đăng ký sau ngày giá thay đổi và việc tiếp tục sử dụng gói đăng ký sau khi thay đổi về giá có hiệu lực đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận mức giá mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về giá, bạn có thể từ chối bằng cách hủy đăng ký gói hiện hành trước khi thay đổi về giá có hiệu lực. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi trong giá mặt hàng bạn đã mua, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Bạn có thể xác nhận lại đơn hàng ở mức giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, giao dịch mua của bạn sẽ tự động bị hủy. Thuế suất hoặc các phí khác dựa trên mức áp dụng tại thời điểm tính phí hàng tháng của bạn. Những khoản tiền này có thể thay đổi theo thời gian tùy theo yêu cầu về thuế địa phương ở quốc gia, tiểu bang, lãnh thổ, quận hoặc thành phố của bạn. Mọi thay đổi về thuế suất sẽ được tự động áp dụng dựa trên thông tin tài khoản bạn cung cấp.

9.7. Gia hạn.

Khoản thanh toán của bạn cho Lịch Việt hoặc bên thứ ba mà bạn đã mua gói đăng ký sẽ tự động gia hạn vào cuối kỳ hiện hành của gói đăng ký, trừ khi bạn hủy gói đăng ký trước khi kết thúc kỳ hiện hành tại thời điểm đó của gói đăng ký.

9.8. Hủy.

Bạn phải hủy gói đăng ký hoặc Thời gian dùng thử trước khi gói gia hạn để tránh bị tính phí cho kỳ tiếp theo của Gói đăng ký. Nếu mua gói đăng ký qua lichviet.app, bạn có thể hủy gia hạn gói đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ support@lichviet.org và nêu rõ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản tại lichviet.app. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng biểu mẫu hủy sau đây: “Chủ đề – hủy gói đăng ký Gửi nhóm hỗ trợ Lịch Việt, Tôi viết email này để thông báo rằng tôi sẽ hủy gói đăng ký của mình. Địa chỉ email tôi dùng để đăng ký tài khoản tại lichviet.app – *nêu cụ thể tại đây*” Nếu bạn mua gói đăng ký thông qua bên thứ ba, hãy vào phần Cài đặt của thiết bị - Đăng ký và hủy gói hoặc hãy liên hệ với họ để biết thông tin về việc thanh toán, hủy và hoàn tiền. Liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi https://lichviet.app/lien-he và làm theo hướng dẫn về cách hủy gói đăng ký của Thời gian dùng thử của bạn.

9.9. Ưu đãi Khuyến mãi.

Đôi khi, bạn có thể có cơ hội mua gói đăng ký dưới hình thức ưu đãi Khuyến mãi. Ưu đãi Khuyến mãi có thể chỉ dành cho người dùng mới và/hoặc không có hiệu lực với một số người dùng và chỉ có giá trị trong thời gian có hạn. Các quy định hạn chế khác có thể được áp dụng. Sau thời gian khuyến mãi, gói đăng ký sẽ tự động tiếp tục ở mức giá thông thường tại thời điểm đó (có thể thay đổi), cộng thêm thuế áp dụng, trừ phi bạn hủy.

10. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi Lịch Việt
Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.
11. Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Địa chỉ emailsupport@lichviet.org
 • Công ty TNHH phát triển Lịch Việt: Số 10 Ngõ 379, đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.