Lịch Việt | Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 1. Quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật” hay “Chính Sách” được ban hành bởi Công ty TNHH Phát triển Lịch Việt, mã số thuế: 0110100222, địa chỉ tại: Số 10 Ngõ 379, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, (sau đây gọi là “Lịch Việt”, “Chúng Tôi”). 

Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến thông tin Người Dùng được thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ  thông qua các ứng dụng di động và website thuộc sở hữu của Lịch Việt và được áp dụng cho bất kỳ cá nhân nào (sau đây gọi là “Người Dùng”) khi truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng Lịch Việt, website của Lịch Việt (sau đây gọi là Website/Ứng dụng Lịch Việt). Người Dùng đồng ý với Chính Sách này khi bạn truy cập và sử dụng Website/Ứng dụng Lịch Việt.

Chính Sách Bảo Mật này được Lịch Việt công bố tại địa chỉ website: https://lichviet.app/chinh-sach-bao-mat và trên ứng dụng Lịch Việt. Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Lịch Việt tùy từng thời điểm, Người Dùng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung đó.

 1. Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Phi Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân (hay “Dữ Liệu Người Dùng”) bao gồm các thông tin, dữ liệu về Người Dùng mà Lịch Việt nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Người Dùng cung cấp cho Chúng Tôi, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Người Dùng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng website/ứng dụng Lịch Việt, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Người Dùng phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chúng Tôi nhận biết tầm quan trọng của Dữ Liệu Người Dùng mà Người Dùng đã tin tưởng cung cấp cho Lịch Việt và tin rằng Chúng Tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Người Dùng của mình một cách thích hợp, đặc biệt là thông tin liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. 

Chúng Tôi có thể đọc thông tin phi cá nhân (chẳng hạn như Internet, tính khả dụng của Wi-Fi, kết nối mạng, trạng thái thiết bị, tính khả dụng của bộ nhớ trong và ngoài) để sử dụng cho việc phát triển và cải tiến Website/Ứng dụng Lịch Việt. Việc thu thập thông tin sẽ được sử dụng để phát triển và cải thiện chức năng sản phẩm của Chúng Tôi nhằm đảm bảo trải nghiệm chất lượng cho Người Dùng. Chúng Tôi chỉ thu thập thông tin đó trong phạm vi cho phép tiến hành các hoạt động kinh doanh thông thường cũng như nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Mọi thông tin Chúng Tôi nhận được sẽ được sử dụng cho mục đích phát triển sản phẩm và cho các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, những người tuân thủ Chính Sách của Chúng Tôi. Chúng Tôi sẽ không tiết lộ công khai thông tin của bạn trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Sự đồng ý cho phép thu thập Dữ Liệu Người Dùng

Lịch Việt yêu cầu quyền cấp phép của thiết bị, bao gồm:

 • Vị trí thiết bị: để tự động cập nhật và hiển thị dự báo thời tiết tại vị trí hiện tại của Người Dùng.

 • Danh bạ: cho phép Lịch Việt truy cập & đồng bộ tất cả số điện thoại với hệ thống của Chúng Tôi để mời những người khác trong danh bạ  tham gia sự kiện.

 • Camera: chụp ảnh để thay đổi hình đại diện của Người Dùng

 • Bộ nhớ: để lưu hình ảnh do Lịch Việt tạo hoặc thay đổi hình đại diện của người dùng.

 • Tài khoản: khi người dùng muốn tạo tài khoản Lịch Việt và đăng nhập để sử dụng nhiều tính năng hơn (không bắt buộc) ứng dụng cần thu thập Email ID hoặc Số điện thoại để xác thực.

 1. Quyền truy cập và thu thập thông tin Người Dùng

(a) Bằng cách sử dụng Ứng dụng, Người Dùng đồng ý rằng Chúng Tôi có quyền sử dụng các API hệ thống sau để truy cập dữ liệu trên điện thoại của Người Dùng: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Vị trí hiện tại của Người Dùng, (3) Ghi dữ liệu ứng dụng vào thẻ nhớ, (4) Truy cập Internet từ thiết bị của Người Dùng. Tất cả các quyền truy cập đó đều được Chúng Tôi thực hiện với sự đồng ý của Người Dùng, vì vậy Người Dùng cam kết và thừa nhận rằng, khi đã cấp phép cho chúng tôi, Người Dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với Lịch Việt về quyền truy cập này.

b) Với quyền truy cập, Lịch Việt thu thập những thông tin sau từ Người Dùng:

 • Thông tin cá nhân: bao gồm thông tin Người Dùng cung cấp cho chúng tôi để xác minh tài khoản của bạn như tên, số điện thoại, số CMND và địa chỉ email;

 • Thông tin chung: như thông tin về cấu hình điện thoại, thông tin phiên bản Lịch Việt mà Người dùng đang sử dụng cho điện thoại của mình;

 • Thông tin vị trí của Người Dùng: dữ liệu vị trí địa lý của Người Dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ để giúp Người Dùng sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng dụng;

 • Danh bạ điện thoại: Lịch Việt sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của Người Dùng trên máy chủ để hỗ trợ Người Dùng tốt nhất trong việc sử dụng Ứng dụng và tránh trường hợp bị mất dữ liệu. Chúng Tôi cam kết tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của Người Dùng vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của Người Dùng;

Chúng Tôi không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc theo cách khác để theo dõi Người Dùng trong khi sử dụng ứng dụng này.

(c) Nội dung của Người Dùng bao gồm thông tin liên lạc của Người Dùng với người khác, các bài viết hoặc phản hồi của Người Dùng gửi đến Lịch Việt, tên người dùng, hình ảnh, tài liệu, tệp âm thanh, sản phẩm kỹ thuật số, video và tệp của Người Dùng. Trong phạm vi cần thiết để cung cấp phần mềm và dịch vụ, để bảo vệ Người Dùng và dịch vụ cũng như cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi, Người Dùng đồng ý để Lịch Việt sử dụng nội dung của Người dùng hoàn toàn miễn phí trên phần mềm và dịch vụ của Lịch Việt trên quy mô toàn cầu. Nội dung bao gồm các quyền sao chép, lưu trữ, di chuyển, định dạng lại, hiển thị, chỉnh sửa, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối chúng thông qua các công cụ truyền thông.

 1. Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng

Chúng Tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Chúng Tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Khi Người Dùng tự nhận mình là trẻ em dưới 13 tuổi thông qua yêu cầu hỗ trợ hoặc thông qua bất kỳ phản hồi nào, Chúng tôi sẽ không thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng và sẽ xóa một cách an toàn mọi thông tin cá nhân của người dùng đó.

 1. Gửi thông tin cá nhân để nhận giải thưởng và hỗ trợ khách hàng

Khi tổ chức các chương trình minigame hoặc khảo sát trên Website/Ứng dụng Lịch Việt, Lịch Việt có thể gửi thư đến địa chỉ email của Người Dùng sau khi Người Dùng đã đồng ý cho Chúng tôi tham gia và đồng ý nhận giải thưởng cho sự kiện mà Người Dùng đã tham gia. Trong trường hợp thông tin được yêu cầu cung cấp từ trẻ em, Chúng Tôi chỉ thu thập thông tin liên quan đến chương trình minigame hoặc khảo sát. Chúng Tôi chỉ liên hệ với phụ huynh để biết thêm thông tin cá nhân hóa nhằm mục đích hoàn thành giải thưởng khi trẻ thắng cuộc thi hoặc hoàn thành một cuộc khảo sát.

Khi Người Dùng yêu cầu hỗ trợ, Người Dùng có thể gửi email hoặc liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin trên trang web của Chúng Tôi. Người Dùng có thể liên hệ với Chúng Tôi trong trường hợp có câu hỏi hỗ trợ về việc sử dụng Website/Ứng dụng Lịch Việt. Nếu Người Dùng gửi yêu cầu hỗ trợ, Chúng Tôi có thể nhận được địa chỉ email của Người Dùng và các thông tin khác mà Người Dùng cung cấp liên quan đến yêu cầu hỗ trợ.

 1. Cookies

Chúng tôi không sử dụng cookie.

 1. Các trang web và liên kết của bên thứ ba

Lịch Việt có thể cung cấp liên kết đến trang web của Chúng Tôi hoặc trang web của bên thứ ba. Chính Sách Bảo Mật sẽ không ảnh hưởng đến Chính Sách của bất kỳ trang web bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập của họ. Chính Sách được trình bày ở đây không áp dụng cho các bên khác và Chúng Tôi không yêu cầu họ thu thập hoặc sử dụng thông tin. Chúng Tôi không tham gia vào hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web bên thứ ba.

Sử dụng dịch vụ YouTube hoặc Google: Một số ứng dụng của Chúng Tôi có thể sử dụng API YouTube hoặc các dịch vụ khác của Google. Chúng Tôi tuân thủ tất cả các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)& Youtube TOS (https://www.youtube.com/static?gl=VN&template=terms)

IX. Sửa đổi

Chúng Tôi có thể sửa đổi Chính Sách của mình bằng cách đăng Chính Sách đã sửa đổi trên Website/Ứng dụng Lịch Việt mà không cần thông báo trực tiếp cho Người Dùng. Vì vậy, Chúng Tôi khuyến khích người dùng xem lại Chính Sách này thường xuyên. Lịch Việt bảo lưu mọi quyền và cách giải thích Chính Sách cũng như các sửa đổi của Chính Sách.

X. Cách cập nhật hoặc xóa thông tin của Người Dùng

Lịch Việt lưu giữ nội dung của Người Dùng trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình. Nếu Người Dùng muốn từ chối dịch vụ hoặc xem lại hoặc xóa thông tin của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉsupport@lichviet.org.

XI. Liên hệ

- Địa chỉ email:support@lichviet.org

- Công ty TNHH phát triển Lịch Việt: Số 10 Ngõ 379, đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.